Renovàcia nàbytku

Obnovenie nového očarujúceho starého alebo poškodeného nábytku.

#1 Fotel przed i po renowacji

#1 Fotel przed i po renowacji

#2 Fotel - przed renowacją

#2 Fotel - przed renowacją

#2 Fotel - po renowacji

#2 Fotel - po renowacji

#3 Sofa - przed renowacją

#3 Sofa - przed renowacją

#3 Sofa - po renowacji

#3 Sofa - po renowacji

#4 Zestaw - przed renowacją

#4 Zestaw - przed renowacją

#4 Zestaw - przed renowacją

#4 Zestaw - przed renowacją

#4 Zestaw - po renowacji

#4 Zestaw - po renowacji

#5 Fotele - po renowacji

#5 Fotele - po renowacji

#6 Sofa - po renowacji

#6 Sofa - po renowacji

#7 Zestaw - po renowacji

#7 Zestaw - po renowacji

#8 Krzesła - przed renowacją

#8 Krzesła - przed renowacją

#8 Krzesła - po renowacji

#8 Krzesła - po renowacji

#9 Fotele  - po renowacji

#9 Fotele - po renowacji

#10 Fotel - po renowacji

#10 Fotel - po renowacji

#11 Fotel - przed i po renowacji

#11 Fotel - przed i po renowacji

#12 Narożnik - przed i po renowacji

#12 Narożnik - przed i po renowacji

#13 Narożnik - przed renowacją

#13 Narożnik - przed renowacją

#13 Narożnik - po renowacji

#13 Narożnik - po renowacji

#14 Fotel przed i po renowacji

#14 Fotel przed i po renowacji

#15 Fotel przed i po renowacji

#15 Fotel przed i po renowacji

#16 Krzesło przed i po renowacji

#16 Krzesło przed i po renowacji

#17 Narożnik przed renowacją

#17 Narożnik przed renowacją

#17 Narożnik po renowacji

#17 Narożnik po renowacji

#18 Fotel przed i po renowacji

#18 Fotel przed i po renowacji

#19 Narożnik przed renowacją

#19 Narożnik przed renowacją

#19 Narożnik po renowacji

#19 Narożnik po renowacji

#20 Fotel przed i po renowacji

#20 Fotel przed i po renowacji

#21 Narożnik przed renowacją

#21 Narożnik przed renowacją

#21 Narożnik po renowacji

#21 Narożnik po renowacji